Kdo musí dodržovat princip mlčenlivosti v mediaci

Newspaper

Povinnost mlčenlivosti se řadí k základním principům, které se uplatňují v rámci mediace. Zajímá vás, co to vlastně znamená a na koho se tato povinnost vztahuje?

3 základní principy mediace

Mediace ctí celkem tři základní principy. Jedná se i princip mlčenlivost, dobrovolnosti a nestrannosti. Díky principu mlčenlivosti přitom strany sporu mohou v rámci jednání bez obav mluvit o všem, co se jejich konfliktu týká. Zároveň mohou zcela volně vypustit veškeré své emoce, aniž by se bály toho, že se informace dostanou mimo mediační místnost.

TIP: Přihlaste se na kurz mediátora a naučte se vše potřebné pro vykonávání této profese. 

Co znamená povinnost mlčenlivosti

Povinnost mlčenlivosti je zakotvena v zákoně o mediaci, a to konkrétně v § 9. Podle něj je mediátor povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s přípravou a výkonem mediace. 

Co to znamená? Že zapsaný mediátor musí se všemi informacemi, které se v rámci mediace dozvěděl, zacházet jako s důvěrnými. I přesto však existují některé výjimky, kdy lze tuto povinnost porušit. Jedná se například o situace, kdy se mediátor dozví o tom, že je na jiné osobě pácháno týrání či ubližování na zdraví. V takovém případě se na něj (stejně jako na každého člověka) vztahuje oznamovací povinnost. 

Kdo musí princip mlčenlivosti dodržovat

Zákon o mediaci zmiňuje, že princip mlčenlivosti musí dodržovat pouze zapsaný mediátor. A to i za předpokladu, že se mediačního jednání účastní více osob (například strany sporu či jejich právní zástupci). Zákon o mediaci také nestanovuje tuto povinnost pro nezapsané mediátory.

Co když zapsaný mediátor tuto povinnost poruší?

Pokud taková situace nastane, může daná osoba podat stížnost na mediátora na Ministerstvu spravedlnosti. Pokud v souvislosti s porušením tohoto principu vznikne nějaká škoda, lze na mediátorovi požadovat její náhradu. 

Více informací z oblasti mediace najdete na www.institutpromediaci.cz

- Reklama -Newspaper
PR články

Redakce doporučuje

Články autora